Kommunikációs tréningek
 
Hogyan is zajlik nálunk a csapatépítés?

Csapatépítő tréningjeink nagyon speciálisak és szofisztikáltak a piacon kínált tréningekhez viszonyítva. Legfőbb jellemzője ugyanakkor a rugalmassága: mindig az adott csoport tulajdonságaihoz és szükségleteihez igazodik. Kiscsoportos formában végezzük a csapatépítés: bizonyítottan ennek van ugyanis nagyobb hatékonysága a nagycsoportos módszerrel szemben. A csapatépítés lehet horizontális, vagyis egy osztályon, de különböző szakterületeken dolgozó munkatársak csoportjára szabott (pl.: értékesítő, pénzügyes, IT), vagy vertikális, vagyis egy szakterület vagy munkacsoport tagjai számára készített (pl. a cég összes értékesítőjének).

Általánosságban az mondható el a csapatépítő tréningünkről, hogy élménypedagógián és közösségfejlesztő játékokon alapszik. A fejlesztendő területnek megfelelően olyan játéksort adunk a résztvevők elé, amely komoly kihívást jelentenek számukra, közös munkára és összefogásra késztetik őket, kimozdítják őket a komfortzónájukból. A közösen átélt intenzív élmények adják az alapot a csoportidentitás kialakulásához, és a közösségi érzés fejlődéséhez. Ezekre az intenzív közös élményekre épül a probléma-terület szerint megválasztott feladatok specifikus képesség-fejlesztő vagy edukatív jellege. Ez a játszva tanulás legjobb példája. Itt azonban a játék többet jelent, mint szórakozást: a való életben és a hétköznapi munkában szükséges készségek és alternatív viselkedések kipróbálásáról és begyakorlásáról van szó.

Nagyon fontos ismételten a trénerek szakképzettsége, mert nagyon tudni kell azt, hogy milyen problémára milyen játékok fognak beválni, milyen személyiségű emberek alkotják az adott csoportot, mi az ami még belefér a csoport tűrőképességébe, és mi az ami esetleg már túl sok, és túl megterhelő élmény a csoport tagjai számára. Egy rossz tréning akár kárt is okozhat mind a csoport hangulatára, mind egyes érzékenyebb résztvevők személyiségére nézve.

Miért olyan nehéz manapság együttműködésre és jó munkára bírni a beosztottakat? - avagy a pesszimizmus és bizalmatlanság meghaladása

Pesszimizmus és bizalmatlanság - ez a két tulajdonság a mai magyar társadalmi közhangulatot erősen jellemzi, és ez a hétköznapokban, a munka világában is lecsapódik.
Ön, mint cégvezető bizonyára megtesz mindent, ami öntől telik a vállalkozásáért, idejét és energiáját nem kímélve keményen és elszántan dolgozik azon, hogy cége fennmaradhasson, fejlődhessen ebben a farkas-törvények uralta piaci környezetben is. Viszont lehet, hogy úgy érzi, az Önben meglévő elszántság és hivatástudat nem feltétlenül jellemző az alkalmazottakra is. Esetleg azt tapasztalja, hogy alkalmazottai motiválatlanok, nem nyújtják azt, amire egyébként képesek lennének, gondolataikat a munkáról elsodorja a mindennapi megélhetés terhe és gondjai.

A statisztikák azt mutatják, az átlagos magyar munkavállaló nem érzi biztosnak a munkahelyét és saját jövőjét sem. Míg a rendszerváltás után az ország lakossága szinte egyöntetűen optimista volt a jövőt illetően, mára ez a pozitív szemlélet rég elillant. Sőt, az általános társadalmi morál manapság sokkal inkább negatív, a "csak éljük túl valahogy" mentalitást követi, bizonytalan, bizalmatlan és pesszimista, ezért a minimális kockázatvállalás és a minimális energia-befektetés elvét követi. A munkahelyét átmenetinek, a munkatársakat pedig potenciális vetélytársnak tekinti. "Hiszen miért is tenném bele magam valamibe igazán, ha lehet, hogy holnap már nem is itt fogok dolgozni?" "Miért is akarnék jó kapcsolatot ápolni a munkatársakkal, ha ők úgyis csak a helyemre pályáznak? - teszi fel magának akaratlanul is a kérdés a dolgozó, és arra jut, nem éri meg a fáradtságot. Az utóbbi 20 év rengeteg politikai, társadalmi és gazdasági változásának köszönhetően, nem csak a cégek és befektetők lettek kevésbé kockázatvállalóak, hanem az egyén is - mint munkavállaló. Tévesen úgy gondolkozik, hogy minél kevesebbet ad hozzá a céghez, annál kevesebbet veszíthet.

Így azonban nem lehet fejlődni. A negatív hozzáállás önbeteljesítő jóslatként funkcionál és végül hanyatláshoz vezet - a cég és az egyén életében egyaránt.

Itt jövünk be a képbe mi: csapatépítő tréningünk új motivációs bázist épít a munkavállalóban, ami a munkahelyi közösségen és csoportidentitáson alapszik. Ez a siker kulcsa - hogy a munkavállaló identitásának részévé váljék az, hogy ő ennek a cégnek az alkalmazottja és ennek a csoportnak a tagja- ehhez a vállalthoz tartozik. Ha így érez, akkor magáénak tekinti a vállalt céljait, együttműködést keres a munkatársakkal, és belátja, hogy neki is akkor jó, ha a cégnek jó.

Ez a csapatépítés lényege: az identitás formálása. Ez az, amiben mi kiválóak vagyunk: csapatépítő tréningjeinken a közösség tagjainak megismerésén keresztül, a közös intenzív élményeken, a kívül maradást lehetetlenné tevő feladatokon keresztül, a rejtett ellenállások tudatosítása és meghaladása által, létrejön az azonosulás a vállalattal és a vállalat céljaival.
Ha elküldi csapatát egy általunk szervezett és kivitelezett csapatépítő tréningre, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a munkavállalói motiváltabbak, együttműködésre készek, jobb kedvvel dolgozók és összességében véve hatékonyabbak lesznek.
 

 
Vannak kritikus helyzetek, amikor mindenképpen szükségesek a specifikus tréningek- a céges segítség leghatékonyabb formái. A vezetőnek fontos a munkatársak jövője, a vállalat sikeres működése, komoly felelősség hárul rá az irányítás során. Naponta megküzd a piaci hatásokkal válságokkal, problémákkal, azért, hogy cége fennmaradjon és gyümölcsöző maradjon. Problémás helyzetekben nem hárulhat minden egy emberre. Ilyenkor a cégnek kell egy emberként küzdenie megfelelő irányítással. Közös erővel és biztos vezetéssel megtalálni a probléma gyökerét, a nehézségek fókuszát. 
Fő profilunk a csapatépítés és a kommunikáció-fejlesztő tréningek, de nagyon széles körű a kínálatunk:
adott probléma vagy kitűzött cél szerint válogathatja meg, hogy mely speciális képzésünket veszi igénybe.

A cégvezető vállán hatalmas a felelősség, irányítani, problémát kezelni és kiemelkedően kommunikálni.

Professzionális, nagy szakértelemmel és szociális érzékkel, tapasztalattal bíró trénereink a speciális tréningek során minden eshetőségre felkészítik a cégvezetőt és a munkavállalókat is.
Kommunikációs tréningeinken azt sajátítják el a résztvevők, hogyan tartsanak fenn jó üzleti kapcsolatokat.
Trénereink specialistái a kommunikációs-készség fejlesztésnek, és bármely tréningünket is választja, számíthat rá, hogy látványos javulást tapasztal majd az adott területen.

Miért olyan nehéz manapság együttműködésre és jó munkára bírni a beosztottakat?
Esetleg azt tapasztalja, hogy alkalmazottai motiválatlanok, nem nyújtják azt, amire egyébként képesek lennének, gondolataikat a munkáról elsodorja a mindennapi megélhetés terhe és gondjai?
 

Hogy miért vagyunk hatékonyak?

Speciális tréningeinken valódi tudást és igazi hasznot hozó, rutint adó szellemi és gyakorlati információkat adunk át.
 
Milyenek a tréningjeink?
A 8-15 fős képzések tökéletesen alkalmasak arra, hogy a kohézió, a motiváció és bizalom kiépülése, az összetartozás érzése hathatós lenyomatként hosszútávon ott maradjon a cég munkájában, dolgozói körében.


Céges tréningek - www.cegestreningek.hu - Copyright 2013 - All rights reserved